Bilimsel Program

SAAT SALON A
16:00-17:00 Göğüs Hastalıklarında Olgu Pratikleri - İnterstisyel Akciğer Hastalığı, Pulmoner Hipertansiyon
Oturum Başkanları:
Cihan Akgül Özmen, Elif Yelda Niksarlıoğlu
16:00-16:20 Zor Olgular, Önemli Sorular
Gülşah Günlüoğlu
16:20-16:40 Zor Tanılar, Zor Kararlar
Hülya Abalı
16:40-17:00 Tartışma
17:00-17:30 Pulmoner Hipertansiyon Güncelleme Oturumu
Oturum Başkanları:
Gülfer Okumuş, İsmail Hanta
17:00-17:30 Grup 1 ve Grup 3 Ayrımı Yapılabilir mi ?
Gülfer Okumuş
17:30-18:00 Açılış Töreni
Birsen Pınar Yıldız
Bülent Tutluoğlu
Necdet Aydoğan
Bu Cumhuriyet Nasıl Kuruldu?
18:30-19:30 Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı
SAAT SALON A
08:30-10:30 KONFERANS: 2023 Solunum Hastalıklarında Güncelleme Toplantısı
Oturum Başkanları:
Ferah Ece, Bahaüddin Çolakoğlu
08:30-08:50 GINA Rehberliğinde Astımda Güncellemeler
Füsun Yıldız
08:50-09:00 Tartışma
09:00-09:20 KOAH'da Bronkoskopik Tedaviler
Turhan Ece
09:20-09:30 Tartışma
09:30-09:50 Sarkoidozda Güncel Tedavi Yaklaşımı
Elif Yelda Niksarlıoğlu
09:50-10:00 Tartışma
10:00-10:20 İPF Dışı Fibrotik hastalıklarda Antifibrotik Tedavi
İsmail Hanta
10:20-10:30 Tartışma
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00

UYDU SEMPOZYUMU
KOAH'da İKS/LABA Tedavisi
Oturum Başkanları:
Hakan Günen, Birsen Pınar Yıldız
11:00-11:20 KOAH Tedavisinde İKS/LABA Nerede?
Birsen Pınar Yıldız
11:20-11:40 KOAH Tedavisinde İKS/LABA Nereye Kadar?
Hakan Günen
11:40-12:00 Tartışma
12:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00

UYDU SEMPOZYUMU
Astım ve KOAH'da Nebulize Tedavilerin Bugünü Geleceği
Oturum Başkanları:
Birsen Pınar Yıldız, İsmail Hanta
14:00-14:30 Nebulize Tedavilerin Astım ve KOAH Yönetimindeki Yeri
İsmail Hanta
14:30-15:00 Tartışma
15:00-16:30 SEMPOZYUM: BRONŞEKTAZİDE GÜNCEL DURUM
Oturum Başkanları:
Ersan Atahan, Bülent Karadağ
15:00-15:20 Bronşektazi
Sevda Şener Cömert
15:20-15:40 Çocuktan Erişkine Kistik Fibrozis
Bülent Karadağ
15:40-16:00 Tartışma
16:00-16:30 Kahve Arası
16:30-17:00 UZMANINI DİNLE: GÖĞÜS HASTALIKLARINDA YENİ ALANLAR
Oturum Başkanı:
Birsen Pınar Yıldız, Gülfer Okumuş
16:30-17:00 Göğüs Hastalıklarında Yeni Alanlar, Yapay Zekâ Uygulamaları
Mehmet Atilla Uysal
17:00-18:00 Sözlü Bildiri Oturumu -1
Oturum Başkanları:
Teyfik Turgut, Sevda Şener Cömert
  S-01 Astım ve KOAH Hastalarında Cinsiyetin Dispne Üzerine Etkileri
Müfide Arzu Özkarafakılı
  S-02 İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Pan-İmmün İnflamatuar İndeks Radyolojik Tutulum ve Fonksiyonel Bozukluğun Derecesini Gösterir mi?
Berna Yıldırım
  S-03 KOAH’lı Hastalarda PET-CT’de Yardımcı Solunum Kası Aktivasyonu Hava Akımı Kısıtlılığı Derecesi ile İlişkili midir?
Buket Çalışkaner Öztürk
  S-04 KOAH'lı Hastalarda Uyku Hijyeni ve Uyku Kalitesinin Yaşam Kalitesi ve Hastalık Parametreleri ile İlişkisi
Sariha Buyukluoğlu
  S-05 Pulmoner Tromboemboli Sıklığının Meteorolojik Parametreler ve Mevsimlerle İlişkisi
Veysi Açan
  S-06 Serum C-Reaktif Protein-Albümin Oranının Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Şiddeti (Stabil ve Akut Alevlenme) ile İlişkisi
Ferhat Bolu
18:00-19:00 Sözlü Bildiri Oturumu -2
Oturum Başkanları:
Sibel Arınç, Metin Keren
  S-08 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Komorbiditelerinde Cinsiyet Farklılıkları: Tek-Merkezli Kesitsel Çalışma
Hülya Abalı
  S-07 Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Farmakolojik Tedavi Başlanan KOAH Tanılı Olgularda Bırakma Oranlarının Değerlendirilmesi.
Nermin Kaplan
  S-09 Obstrüktif Uyku Apnesi Ağır COVID-19 Enfeksiyonu İçin Risk Faktörü Mü?
Cihan Aydın
  S-10 Pandeminin İlk Yılında Sarkoidoz Hastalarında COVID-19 ‘un Sıklığı ve Seyri
Buket Çalışkaner Öztürk
SAAT SALON A
08:30-10:30 SEMPOZYUM: AKCİĞER KANSERİ, SİGARA
Oturum Başkanları: Akın Eraslan Balcı, Turhan Ece
08:30-08:50 Akciğer Kanseri Tanı ve Evrelemesinde EBUS
Tekin Yıldız
08:50-09:00 Tartışma
09:00-09:20 Akciğer Kanserinde Bronkoskopik Girişimler, Tedaviler
Akif Özgül
09:20-09:30 Tartışma
09:30-09:50 Akciğer Kanseri Olgu Sunumu
Sibel Arınç
09:50-10:00 Tartışma
10:00-10:20 Tütün Kontrolü ve Sigara Bırakma
Ayşe Bahadır
10:20-10:30 Tartışma
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00

UYDU SEMPOZYUMU
A'dan Z'ye ASTIM
Oturum Başkanı:
Turhan Ece
Konuşmacılar: Bülent Tutluoğlu, Sibel Atış Naycı, İsmet Bulut
12:00-13:00 GÜNCELLENEN BİLGİLER UYGULAMALAR
Oturum Başkanları:
Teyfik Turgut, İsmail Hanta
12:00-12:20 Vaskülitler ve Akciğer
Aylin Pıhtılı
12:20-12:30 Tartışma
12:30-12:50 OSAS ve Obezite Hipoventilasyon Sendromu
Teyfik Turgut
12:50-13:00 Tartışma
13:00-14:30 Öğle Arası
14:30-16:30 SOLUNUM FİZYOLOJİSİ KURSU: Kan Gazı Değerlendirme, Sonuçların Yorumlanması
Bülent Tutluoğlu, Tuğhan Utku
16:30-17:30 Poster Bildiri Oturumu -1
Oturum Başkanları:
Ersan Atahan, Bülent Tutluoğlu
SAAT SALON A
09:00-10:30 GEÇMİŞTEN GELECEĞE AKCİĞER SORUNLARI
Oturum Başkanları:
Günay Aydın, Dilek Kanmaz
09:00-09:20 Akut Tromboembolide Tedavi Seçimi ve Yönetim
Züleyha Bingöl
09:20-09:40 Pulmoner Embolide Olgularla Sorunlara Yaklaşım
Füsun Ülger
09:40-10:00 Kronik Akciğer Hastalıklarında Pulmoner Rehabilitasyon
İpek Özmen
10:00-10:30 Tartışma
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 Akılcı İlaç Sunumu
Oturum Başkanları: Murat Toprak, Arzu Didem Yalçın
Konuşmacı: Ahmet Başustaoğlu
12:00-14:00 Öğle Arası
14:00-16:00 Poster Bildiri Oturumu -2
Oturum Başkanları:
Bahaüddin Çolakoğlu, Özkan Yetkin